Božie mlyny

Zaujímavé náboženské témy a aktuality z duchovného života na východnom Slovensku s Martinou Bačovou.

Vysiela sa: v nedeľu 6:15 - 7:00

Počas prázdnin vysielame reprízy, ktoré sa do archívu neukladajú.
Popis epizódy
V dnešných Božích mlynoch Vám predstavíme Zbor sv. Romana Sladkopevca, ktorý tvoria bohoslovci z gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Moderuje Martina Vašková.