Kontakty

Slovensko | Streda 10.06.2020, Začiatok relácie


Hosť: Lenka Zápotocká (organizácia Človek v ohrození). Od začiatku júna sa niektoré deti opäť vrátili do školských lavíc. Paradoxne - tie, čo by to najviac potrebovali - zostávajú často doma... Rodičia sa vraj boja... Sú to aj deti z osád bez prístupu na internet, bez vytvorenách podmienok na kvalitné domáce vzdelávanie. Ako doženú zameškané učivo, je pre nich reálne letné vzdelávanie? Moderuje: Lukáš Mano. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď.

 

Nájdete nás na Facebooku