Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Od 1. januára budú musieť obce a mestá zabezpečiť triedený zber kuchynského bioodpadu. Ich povinnosťou to bolo aj doteraz, ibaže väčšina využila jednu z výnimiek zákona o odpadoch, ktorá prestane platiť. Ako sa na to samosprávy pripravujú, ako to bude vyzerať v praxi a kde vytriedený kuchynský bioodpad skončí? Moderuje Eva Vasilová. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď.