Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Lacné internetové nákupy napríklad z Číny budú od 1. júla budúceho roka drahšie. Dnes pri nákupoch do 22 eur z tretích krajín neplatíme daň z pridanej hodnoty. Novela zákona o DPH túto výhodu zruší. Prečo? A ako sa to dotkne balíkov, objednaných pred týmto dátumom? Moderuje: Tomáš Gerši. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď.