MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Mgr. Zuzana Polačková, PhD. (výskumná pracovníčka na Prognostickom ústave SAV Bratislava), Mgr. Ivan Mako (zakladateľ oceňovaného sociálneho podniku Wasco vo Valaskej). Už tretia generácia Rómov čelí veľkej nezamestnanosti. Máme tu množstvo dospelých bez pracovných návykov - ale máme aj veľa prípadov diskriminácie pri prijímaní do zamestnania na základe etnicity. Stále majú zamestnávatelia také veľké predsudky voči životopisom s rómskym menom? Alebo len pragmaticky zhodnotia situáciu? Ako sa v práci darí ľuďom, ktorí boli 15 rokov bez roboty? Aj to sú otázky dnešných Kontaktov s podtitulom rómske. Moderuje: Petra Strižková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď.