Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hosť: Michal Bošeľa (Lesnícka fakulta TUZ), Vladimír Šebeň (Národné lesnícke centrum). O smreku vianočne aj vážne: smrekové lesy na území Slovenska v minulosti, súčasnosti aj budúcnosti. Smrek je neodmysliteľnou súčasťou našej prírody. Je to druhá, najčastejšie sa vyskytujúca drevina na Slovensku - hneď po buku. Smrek je však aj symbolom ekologického zlyhania, omylov a demagógie. Spravili naši predkovia chybu, keď začali vo veľkom zalesňovať smrečinami? Prežije smrekový les na Slovensku 21. storočie? Moderuje: Petra Strižková. Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.