MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hosť: Branislava Belanová (riaditeľka DSS Domov jeseň zivota Hanulova ulica Dúbravka). Ich zárobky sú podpriemerné. So smrťou sa vo svojej práci stretávajú, ale nikdy to neboli také časté ako v uplynulom roku. Prvá línia v domovoch sociálnych služieb! Pandémia ich preverila, mnohí pracovníci zostali so svojimi zverencami dlhé týždňe v karanténe, nahrádzať im musia aj chýbajúce rodinné kontakty.... Majú domovy pre seniorov povinnosť informovať príbuzných koľko je tam chorých, koľkí zomreli, kedy sa testuje a aký je zdravotný stav pracovníkov? Prečo jedno zariadenie dovolí osobne sa rozlúčiť s príbuzným a iné nie? Moderuje: Petra Strižková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.