Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Martin Giertl (splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Viera Žúborová (politologička a analytička Bratislava Policy Institute). Korupcia a klientelizmus ohrozovali demokraciu už v antických časoch. Aj preto je potrebné, aby na ňu dohliadali aktívni občania a aby sme mali kvalitne vyvinutý mimovládny sektor. Kam sme sa v tomto smere posunuli za ostatných 30 rokov? Prečo sa ľudia viac aktivizujú na komunitnej a komunálnej, ako na celoštátnej úrovni? A ako naše možnosti zapájať sa do vecí verejných ovplyvňuje pandémia? Moderuje: Eva Sládková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.