MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hosť: Eva Marková (zakladateľka neziskovky Jeden rodič) Ráno deti budia, vozia ich do školy, vyzdvihujú z krúžkov. Pomáhajú s domácimi úlohami, vychovávajú, liečia, ak treba a ukladajú na spánok. Chodia do práce, trápia sa s nedostatkom peňazí a zo všetkého najviac potrebujú ČAS pre seba! Zostala som na všetko sama! Zostal som na všetko sám! Téma dnešných Kontaktov Petry Strižkovej o jednorodičovských rodinách a reálnych možnostiach ako im pomôcť. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.