MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Ján Drobný (Poľnohospodárske družstvo Vinohrady, predseda predstavenstva), Jaroslav Ostrožovič (tokajská oblasť, rešpektovaný vinár a majiteľ úspešného vinárstva) Už tri desaťročia sme svedkami veľkého úbytku viníc. Tradičné pohľady na slnečné stráne s vinohradmi vystriedali zaburinené lány, alebo zastavané parcely. Na druhej strane víno je zaujímavým artiklom a priťahuje nových, najmä mladých vinohradníkov. Má zmysel pustiť sa do obnovy spustnutých viníc? Za akú cenu? S touto pôdou sa vo veľkom "kšeftuje" a chybou je aj obrovská rozdrobenosť... Moderuje: Petra Strižková Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.