Tour de France 2022
Tour de France 2022

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Peter Kováč (súdny znalec a advokát), Juraj Čáp (filozof) Cielené ukončenie života nevyliečiteľne chorých pacientov je výbušná téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Jedni vravia o humánnom ukončení utrpenia, iní o popieraní hodnoty ľudského života, ale aj o možnom zneužívaní tohto inštitútu. V Rakúsku nedávno schválili asistovanú samovraždu. V čom je to iné ako eutanázia? Je reálne, že aj na Slovensku raz budú platiť podobné zákony? Moderuje: Eva Sládková Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.