Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Diskriminácia pre ochorenie | Hostia: Mária Lévyová (prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov) a Marián Mesároš (právnik Slovenského národného strediska pre ľudské práva). | O diskriminácii na základe ochorenia sa hovorí málo. Niektorí pacienti majú zo svojho ochorenia doživotnú stigmu, ktorá významne ovplyvňuje ich osobný, ale často aj pracovný život. Ako je možné diskrimináciu na pracovisku dokázať? Na koho sa môže pracovník obrátiť? A chcú ľudia otvorene hovoriť so zamestnávateľmi o svojom zdravotnom stave? Počúvajte Kontakty s Máriou Petríkovou. | Moderuje: Mária Petríková. | Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko.