Klub osobností - NEV

Hosťom relácie je ukrajinská spisovateľka a prekladateľka Kateryna Kalytko, ktorá striedavo žije vo Vinnyci a v Sarajeve. A nachádza paralely medzi súčasnou traumou obyvateľov Ukrajiny a vojnovou skúsenosťou Bosny a Hercegoviny. Rozprávať však bude nielen o tom, ale predovšetkým o svojej tvorbe. Kateryna Kalytko sa zúčastnila tohtoročného festivalu Mesiac autorského čítania v Košiciach