Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Klub osobností - NEV

Rusínsky, ukrajinský.
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska, ktorých život a životné skúsenosti ukazujú, že najlepším učiteľom je život sám.

Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínsky)
a 2. sobota v mesiaci o 20:00 - 21:00
2. štvrtok v mesiaci 19:00 – 20:00 (ukrajinský)
Popis epizódy
Aj keď žijeme v pomerne dobre organizovanej spoločnosti so sieťou zdravotníckych zariadení a prístupom k informáciám, nie pre každého je kontakt s lekárom jednoduchou záležitosťou. V mnohých rómskych komunitách je to vážny problém. Takmer jedno desaťročie už medzi nami pôsobia odhodlaní ľudia, ktorí vo vylúčených rómskych komunitách vykonávajú osvetu v oblasti zdravia. Hosťom Klubu rómskych osobností bude človek, ktorý týchto asistentov osvety zdravia riadi, usmerňuje a organizuje - rozprávať sa budeme s pánom Richardom Kokym zo Zdravých komunít