Klub osobností - NEV

Regina Východ | Sobota 19.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Aj keď žijeme v pomerne dobre organizovanej spoločnosti so sieťou zdravotníckych zariadení a prístupom k informáciám, nie pre každého je kontakt s lekárom jednoduchou záležitosťou. V mnohých rómskych komunitách je to vážny problém. Takmer jedno desaťročie už medzi nami pôsobia odhodlaní ľudia, ktorí vo vylúčených rómskych komunitách vykonávajú osvetu v oblasti zdravia. Hosťom Klubu rómskych osobností bude človek, ktorý týchto asistentov osvety zdravia riadi, usmerňuje a organizuje - rozprávať sa budeme s pánom Richardom Kokym zo Zdravých komunít

 

Nájdete nás na Facebooku