MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Klub osobností - NEV

Rusínsky, rómsky, ukrajinský.
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska, ktorých život a životné skúsenosti ukazujú, že najlepším učiteľom je život sám.

Vysiela sa: 1. a 3. sobota v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínsky, rómsky)
a 2. sobota v mesiaci o 20:00 - 21:00
2. štvrtok v mesiaci 19:00 – 20:00 (ukrajinský)
Popis epizódy
Hovoriť budeme o pastoračnom centre, ktoré na Sigorde budujú Rómovia. V lete plánujú pastoračné centrum otvoriť pre Rómov z gréckokatolíckej rómskej misie, ktorí budú mať záujem o spoločné duchovné, kultúrne, športové či iní aktivity.