Opri sa o mňa

Príbeh Petra Podlesného, ktorý hľadal, čo znamená byť mužom.