Výber pyramídy

Anotácia: Kata Martinková alebo Gabika Angibaud vyberajú to najlepšie z rozhovorov hostí Nočných pyramíd z celého týždňa.
Vysiela sa: párna nedeľa 21:37-22:00 a nepárna nedeľa 21:05-22:00.
Popis epizódy
Ladislav Sabolčák, predseda Speváckeho zboru slovenských učiteľov, nedávno oceneného štátnou cenou Alexandra Dubčeka