Pal o gendalos / Za zrkadlom NEV

Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska k témam, ku ktorým sa chcú Rómovia vyjadrovať

Vysiela sa: 3. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00
Popis epizódy
Chminianske Jakubovany a 10. výročie vzniku ZŠ