Pal o gendalos / Za zrkadlom NEV

Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska k témam, ku ktorým sa chcú Rómovia vyjadrovať

Vysiela sa: 3. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00
Popis epizódy
1.mája sme si pripomenuli 20. výročie vstupu SR do EÚ. Vstup do EÚ nás pevne ukotvil v rodine vyspelých, moderných a demokratických krajín Európy a umožnil nám ďalší hospodársky rozvoj. SR do EÚ oficiálne vstúpila 1. mája 2004 spolu s ďalšími 9 krajinami, o tri roky neskôr sa stala súčasťou Schengenského priestoru, v roku 2009 sa zaradila do eurozóny - prijali sme novú menu euro a v roku 2016 bola predsedníckou krajinou v Rade EÚ. Slovensko je výrazným čistým prijímateľom, za 20 rokov sa hospodárska sila Slovenska zvýšila o vyše 80%, reálne mzdy stúpli o viac ako 60% , nezamestnanosť klesla o skoro 10 p.b. a počet pracujúcich sa zvýšil o 20% . To sú len niektoré benefity, ktoré nám členstvo v EÚ prinieslo. Ako vnímajú naše členstvo v EÚ mladí ľudia budeme rozprávať v nasledujúcej hodine.