Hosť naladený na Devín

Devin | Streda 30.01.2019, Publicistika


Dlhoočakávaná publikácia Dejiny slovenského divadla I. kompplexne pokrýva slovenské divadlo do roku 1948. Na prvom zväzku pracoval celý rad slovenských teatrológov, a to pod odbornou gesciou prof. Vladimíra Štefka. O tejto práci na tejto vzácnej knihe hovorí v štúdiu Rádia Devín s moderátorkou Zuzanou Golianovou.

Nájdete nás na Facebooku