Hosť naladený na Devín

Pokračovanie rozhovoru moderátorky Zuzany Golianovej s Dianou Fabiánovou, Evou Križkovou a Zuzanou Mathernovou o medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet, ktorý sa v Bratislave uskutoční od 9. do 13. 10. 2019. Jehopodtitul je Stratení v súčasnosti a od 14. októbra sa jeho ponuka rozšíri na celé Slovensko.