Hosť naladený na Devín

Zuzana Pacáková – Biela noc v Košiciach