Hosť naladený na Devín

Pokračovanie rozhovoru moderátorky Andrey Makýšovej Volárovej s Petrom Šulejom o programe medzinárodného literárneho festivalu, ktorý sa začína 9. októbra a počas ktorého sa udelí aj Národná cena za poéziu Zlatá Vlna.