Hosť naladený na Devín

Devin | Streda 9.10.2019, Publicistika


Pokračovanie rozhovoru moderátorky Andrey Makýšovej Volárovej s Vladom Jančekom, autorom troch básnických zbierok – Motýľov (1999), Kocúrov (2009) a Ahoj krv (2019), ktorý ďalšiu knihu pripravuje vraj v roku 2029. Hovoria však o tej zatiaľ poslednej, Ahoj krv.

Nájdete nás na Facebooku