Hosť naladený na Devín

Muzikologička, operná kritička a publicistka, členka výboru Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov Michaela Mojžišová v štúdiu Rádia Devín spolu s moderátorkou a redaktorkou Jarmilou Vitovičovou hodnotí uplynulých päť týždňov vo vokálnom umení doma aj v zahraničí.