Hosť naladený na Devín

Devin | Streda 30.10.2019, Publicistika


Pokračovanei rozhovoru moderátorky Zuzany Golianovej s divadelnou kritičkou Katarínou Cvečkovou o tom, čo je nové na scénach slovenských divadiel.

Nájdete nás na Facebooku