Nová hudba Rádia Devín

Hudobno-slovné relácie venované súčasnej hudbe z pohľadu rôznych autorov. Nové tvary – autor: Ondrej Veselý Musica et labor – autor: Juraj Vajó

Vysiela sa: nedeľa 22:30 - 23:30
Popis epizódy
Zvláštne inšpiračné zdroje pre vznik novej orchestrálnej hudby – inšpirovanie sa hlukom elektrárne v hudbe Jóhanna Jóhannssona (Island) alebo inšpirácia predstavami o prenatálnom období života v tvorbe Daia Fujikuru (Japonsko)