Nová hudba Rádia Devín

Hudobno-slovné relácie venované súčasnej hudbe z pohľadu rôznych autorov. Nové tvary – autor: Ondrej Veselý Musica et labor – autor: Juraj Vajó

Vysiela sa: nedeľa 22:30 - 23:30
Popis epizódy
Súčasná hudba z Islandu (Anna Thorvaldsdottir), experimentálne-improvizačné trio GRIFF a free-improvizačný projekt Unbelievably Late Franza Hautzingera a Érica Normanda