Ars litera

Efrém, Dávid, Samuel a František rozprávajú o knihách, ktoré ich v živote ovplyvnili./ Sväté písmo je pre nich podstatou života a cesty, ktorú si vybrali. Ale čítali a čítajú aj iné knihy, napríklad diela J.R. Tolkiena, C.S. Lewisa, M. Rúfusa a iných autorov.