Klub komunálnej politiky - Regina Západ

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí západného Slovenska.
Vysiela sa: streda o 14:05.

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Ján Andrejko (prezident Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií SR) Ján Ihnaták (zástupca riaditeľa Odboru dopravnej polície Prezídia policajného zboru SR) Michal Kaliňák (riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska) V Nových Zámkoch začali mestskí policajti od septembra ako prví na Slovensku merať rýchlosť a vyberať pokuty. Od budúceho roka plánujú zaviesť meranie rýchlosti aj ďalšie mestá na Slovensku. Prezídium policajného zboru sa však s touto aktivitou mestskej polície nestotožňuje. Nejasnosti priniesla zmena zákona o obecnej polícii z roku 2019, môže mestská polícia prejednávať blokovom konaní niektoré priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. moderuje: Kristína Plajdičková