Litera Devínu

Cyklus literárnych polhodiniek vo forme literárneho pásma, v ktorom sa striedajú umelecké pasáže z poézie, prózy či drámy so sviežimi novými odbornými pohľadmi na ne. Umelecké ukážky sú príťažlivo načítané súčasnými hercami a podfarbené hudbou. Priestor dostáva aj nahrávka hlasového prejavu žijúceho spisovateľa, ako aj autenticky nahovorený odborný komentár žijúceho literárneho vedca. Pásmo sa dominantne venuje autorom a tým dielam, ktoré doteraz chýbajú v rozhlasovom archíve alebo pohľad na nich zastaral a treba ho inovovať. Pásmo preto môže slúžiť ako maturitná knižnica pre stredoškolákov, rovnako je určené pre potreby vysokoškolských študentov literatúry, literárnu akademickú obec a milovníkov dobrej literatúry a knihomoľov ako takých.
Strieda sa s poviedkou alebo literárnym pásmom.

Vysiela sa: každú druhú nedeľu 14:00 - 14:30
Popis epizódy
Emmanuel Carrére a jeho reportáže - Na Slovensku neprávom zabudnutý reportážny auotr - Francúz s ruskými koreňmi Emannuel Carrére je životopiscom svojich postáv, aj samého seba. Rozpráva sa s Jeanom CLaudeom Romandom - človekom, ktorý v 90 tych rokoch vo Francúzsku zavraždil svoju rodinu. O tejto tragédii napíše krutý a temný román Protivník. V slovenských prekladoch nasleduje Ruský román -životopis vojnového zajatca, ktorý prežil 50 rokov v ruskej psychiatrickej liečebni a potom vrúcne dielo pripomínajúce Roviny života Juliana Barnesa - Iné životy ako môj. Nedávno vyšiel jeho rozsiahly román Limonov, v ktorom mapuje život ruského básnika, prozaika, revolucionára, politika, gaunera, zločinca, čivúzňa - Eduarda Savenka, ktorý bol známy pod pseudonymom Limonov. Carrére je výnimočný tým, ako dokáže v priebehu rokov nanovo meniť autorský rukopis, i tým, ako priznáva osobný vzťah k svojim príbehom a postavám. Úryvky zjeho temných, strhujúcich a naliehavých románov vám prečíta Vladimír Seman. Program pripravila Veronika Dianišková s majstrom zvuku Jakubom Horňákom. .