Kultúra 2022

Kultúrne podujatia na východnom Slovensku. Rozhovory s umelcami a organizátormi diania v kultúre s Janou Patarákovou.

Vysiela sa vo štvrtok 17:30-18:00
Popis epizódy
Dnes pôjdeme do suterénu Východoslovenskej galérie v Košiciach na výstavu Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Moderuje Jana Pataráková.