Ukrajinský magazín

Publicistický magazín, ktorý sa venuje životu ukrajinskej menšiny na Slovensku.

Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci od 21:00 – 22:00