Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Priesečníky

Priesečníky - minúty o ľuďoch, ktorí sa usadili na západnom Slovensku a pochádzajú z tzv. menej bezpečných krajín.
Reláciu sme vysielali počas letných prázdnin od 9. júla do 27. augusta každý piatok o 11:12-11:27.