Ars musica

Devin | Utorok 3.09.2019, Hudobno slovný útvar


90. výročie vzniku Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu - Peter Dan Ferenčík privíta v štúdiu huslistu Viktora Šimčiska, ktorý dlhodobo pôsobil ako jeden z najvýraznejších koncertných majstrov rozhlasového telesa a hudobného režiséra Leoša Komáreka, ktorý sa zúčastnil aj na ilegálnom vysielaní v auguste 1968, stal sa vyhľadávaným spolupracovníkom pri nahrávkach rôznych hudobných interpretov a žánrov a to nie len na pôde Slovenského rozhlasu.

 

Nájdete nás na Facebooku