Ars musica

SOSR – ďalší koncert sezóny, rozhovor s dirigentom Ondrejom Olosom a sólistkou – klaviristkou Jordanou Palovičovou. Koncert rezidenčných sólistov Rádia Devín – o projekte porozpráva Peter Dan Ferenčík. 70-te výročie Slovenskej filharmónie – o novej publikácii s jej autormi Antonom Viskupom a Ivanom Martonom. Výročný koncert SF – so šéfdirigentom SF Jamesom Juddom, sólistom Martinom Rumanom a dramaturgom Jurajom Bubnášom