Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
SOSR – ďalší koncert sezóny, rozhovor s dirigentom Ondrejom Olosom a sólistkou – klaviristkou Jordanou Palovičovou. Koncert rezidenčných sólistov Rádia Devín – o projekte porozpráva Peter Dan Ferenčík. 70-te výročie Slovenskej filharmónie – o novej publikácii s jej autormi Antonom Viskupom a Ivanom Martonom. Výročný koncert SF – so šéfdirigentom SF Jamesom Juddom, sólistom Martinom Rumanom a dramaturgom Jurajom Bubnášom