Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
100. výročie narodenia zbormajstra, dirigenta Štefana Klimu. Spomienky Ondreja Lőrinčíka – dlhoročného speváka zboru, iniciátora Spomienkového koncertu, Rudolfa Geriho – dirigenta a Stanislava Bachledu – muzikológa a publicistu.