50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi, Peter Dan Ferenčík.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Magazín o hudbe. Hostia v štúdiu: Andrea Šestáková, huslistka v Španielsku – rozhovor k životnému jubileu. Peter Javorka - O knihe: Jozef Sixta - Portrét skladateľa, z produkcie HC.