Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Z denníka diskofila (III). Do dnešnej relácie si Peter Zagar pozval Juraja Alexandra, violončelistu, diskofila a nadšenca pre výnimočné nahrávky. J. Alexander vybral husľové koncerty (prevažne) talianskych majstrov z prelomu 17. a 18. storočia. Odznie hudba Vivaldiho, J. S. Bacha, Tartiniho, Locatelliho a Dall’Ogliu. Z rozprávania J. Alexandra sa dozvieme veľa zo zákulisia života hudobníka a zberateľa nahrávok.