Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Redaktorské Best-of 2021. Nepočítali sme, koľko vydaní Silvestrovkej ARS MUSIKY sme už v minulých rokoch premiérovali. Veľa... Tradícia sa začala ešte v rokoch, keď bol na čele redakcie Hanuš Domanský, ktorý v októbri 2021 zomrel. Našťastie tradíciu Silvestrovských ars musík zachovali aj ďalší tímlídri redakcie symfonickej, komornej a opernej hudby. Ku redaktorom klasiky sa pravidelne pridávali aj kolegovia-redaktori z džezového či folkového krídla. Zrejme hudobníci v rozhlase cítia, že spoločné uvažovanie o humorných stránkach hudobného života má svoj význam. Aj na záver pandemického roka 2021 sa pokúsime o netypickú variantu Silvestra v Ars musike. Melánia Puškášová