MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Poznáme Igora Stravinského a jeho oslňujúcu kariéru, no málo vieme o ďalšom ruskom skladateľovi, ktorý sa istý čas stal jeho blízkym spolupracovníkom, priam členom domácnosti, no najmä partnerom v estetickom dialógu a inšpirátorom niektorých jeho ikonických skladieb. Reč je o Arthurovi Lourié, hviezde tzv. Strieborného veku ruskej kultúry v prvých dekádach 20. storočia. Nebola mu súdená taká sláva, akej sa tešili Stravinskij či Prokofiev. Vlastne, skôr než o sláve sa dá hovoriť o zabudnutí, o prehliadaní. V dnešnej relácii spoznáme jeho osudy a skladby, ktoré sa vďaka zaslúženému zvýšenému záujmu nahrávacích spoločností začínajú čoraz viac objavovať na scéne. Reláciu pripravil a uvádza Peter Zagar.