Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Hosťom redaktora Ľuboša Kovačecha bude gitarista Adam Marec, zaznejú dve skladby, ktoré hral na koncerte nazvanom Koncert na radnici (02/2022), pripomenieme si výročie úmrtia skladateľa Hectora Villa Lobosa, Deň boja za slobodu a demokraciu si pripomenieme skladbami L. van Beethovena, L. Burlasa, I. Hrušovského a P. Breinera.