Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Spomienka na nedávno zosnulého huslistu Vladimíra Kovářa, dnes je tomu presne 240 rokov, ako po prvýkrát zaznela Mozartova 32. sonáta pre husle a klavír B dur, KZ 454, 16. mája 1926 sa v Ružomberku narodil skladateľ Ján Zimmer, pred piatimi dňami oslávil skladateľ Pavol Krška 75. narodeniny.