Ars musica

Devin | Piatok 1.06.2018, Hudobno slovný útvar


Dieťa v nás – pri príležitosti MDD si vypočujeme záznam koncertu jubilujúcej ZUŠ Exnárova. S Adrianom Kokošom budeme hovoriť o večernom koncerte detských zborov v SRo.

 

Nájdete nás na Facebooku