Hudba mladých

Záznamy koncertov najmladšej skladateľskej a interpretačnej generácie a rozhovory s mladými tvorcami pripravujú Ľuboš Kovačech a Juraj Vajó.

Vysiela sa: pondelok 21:00 – 22:30
Popis epizódy
Spevácky recitál Martina Morháča v sprievode klaviristu Róberta Pechanca z koncertnej siene Dvorana VŠMU. Program z árií, recitatívov a piesní autorov Bartholdyho, Mozarta, Korngolda, Rossiniho, Faurého, Duparca, Masseneta, Hahna, Ravela a Barbera.