Musica slovaca

Musica slovaca – koncertný program zostavený z diel pôvodnej slovenskej tvorby. Rádio Devín je jediným systematickým zdrojom informácií tohto druhu na Slovensku. Redaktori: Ján Dúbravský, Kristína Guničová, Mária Gavalová, Ján Klíma, Peter Markovský.
Vysiela sa: v utorok a štvrtok 23:00-23:58.
Cez víkend nájdete reláciu v programe pod názvom „Musica slovaca sobota“ a „Musica slovaca nedeľa“ a vysielacie časy sú: sobota 23:00-23:58 a nedeľa 23:30-23:58.
Popis epizódy
Skladby pre sólový nástroj. Milan Novák - Rondo pre harfu "O detských láskach"; Marián Lejava - Violino solo; Iris Szeghy - Canticum; Ladislav Burlas Kadencia pre sólové husle č. 1; Adrián Demoč - Žiadba (verzia 2018); Jevgenij Iršai - Monologue