Musica slovaca

Musica slovaca – koncertný program zostavený z diel pôvodnej slovenskej tvorby. Rádio Devín je jediným systematickým zdrojom informácií tohto druhu na Slovensku. Redaktori: Ján Dúbravský, Kristína Guničová, Mária Gavalová, Ján Klíma, Peter Markovský.
Vysiela sa: v utorok a štvrtok 23:00-23:58.
Cez víkend nájdete reláciu v programe pod názvom „Musica slovaca sobota“ a „Musica slovaca nedeľa“ a vysielacie časy sú: sobota 23:00-23:58 a nedeľa 23:30-23:58.
Popis epizódy
O komornej a vokálno-inštrumentálnej tvorbe Ota Ferenczyho. Zaznie kantáta Hviezda severu, v podaní sólistu Petra Mikuláša, zboru a orchestra Slovenskej filharmónie, a Partita pre komorný orchester v interpretácii klaviristky Daniely Varínskej a Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava pod vedením Ondreja Lenárda.