Ladenie

Denník pre kultúru, umenie, vedu, históriu a spoločnosť. Obsahom sú okrem publicisticky spracovaných aktualít, rozhovorov, analýz aj rubriky Ranníček, Historický kalendár, Kultúrne tipy, Kultúrne správy Rádia Devín, Work in progress, Recenzia (film, literatúra, divadlo, hudba, audioknihy...), Esej, Odinakiaľ, Verše, Inšpirácie, Čo za to stojí, Filmový, Operný a Vizuálny zápisník, Kľúčové slová, alebo Poézia mesta.

Vysiela sa: pondelok až piatok 7:00 – 10:00 a 14:00 - 16:00 (počas letných prázdnin je popoludňajšie vysielanie kratšie o 1 hodinu: od 14:00 do 15:00)