Ladenie

Poobedie s prúdom aktualít z umenia a kultúry. Popoludnajšie živé vysielanie Rádia DEVÍN tvoria rozhovory s hosťami v štúdiu, publicistiky, kultúrne správy, tipy z kultúrneho života, živé telefonáty, hudobné výbery našich redaktorov a mnoho iného. Moderátori: Jarmila Vitovičová, Andrea Makýšová Volárová, Zuzana Golianová, Mariana Jaremková, Tomáš Bartoněk. Každý štvrtok majú striedavo naladené na Devín štúdiá a tvorivé tímy z Banskej Bystrice a Košíc s moderátormi Hanou Rodovou, Ivanou Jáchymovou a Martinom Uramom.
Vysiela sa v pondelok až piatok 14:00 - 16:00.

Archiváciu denného prúdového vysielania neposkytujeme, ale jednotlivé zvukové publicistiky či zvukové záznamy rozhovorov nájdete v samostatných článkoch na webovej stránke Rádia DEVÍN.