Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Polárna žiara_FM

Relácia o ľuďoch, veciach a kráse. A o tom, ako vzájomne súvisia. Zora Jaurová a Martin Shooty Šútovec sa zaoberajú kultúrou a jej fenoménmi v širšom zmysle slova.

Relácia sa od 23.2.2015 už nevysiela.