MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Živé mesto_FM

Živé Mesto_FM s Milotou Sidorovou je jediná slovenská rozhlasová relácia o urbanizme a architektúre. Reaguje na súčasné spoločenské, technologické a environmentálne problémy, a upriamuje pozornosť na udalosti a na ľudí, ktorí robia mesto živým. To všetko každý druhý pondelok od 20:00 do 21:00 na vlnách Rádia_FM.
Popis epizódy
Starostlivosť je do veľkej miery spojená s tým, že potrebujeme dostatok kapitálu a potom personálu na to, aby sme sa o ľudí dokázali starať. Zdravotníctvo a sociálne služby sú zároveň jednou z oblastí, kde je zásadný podiel starších pracujúcich ľudí - napr. počet lekárov v niektorých odborných profesiách je najväčší v kategórii 65+. Aké kroky Slovensko robí v snahe zvrátiť tieto trendy? Ak sa o veci nepostará štát, ako si ľudia zabezpečujú svoju budúcnosť? O aspektoch starnutia populácie nielen v zdravotníctve, ale celkovo na pracovnom trhu a dopadoch na populáciu v mestách a mimo nich sme sa rozprávali s Michalom Páleníkom z Fakulty manažmentu UK, Inštitútu zamestnanosti, Braňom Blehom z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PRIF UK BA a Jurajom Cenkerom z Inštitútu Finančnej politiky. Reláciu pomohol vytvoriť sociológ Juraj Hurný.