Živé mesto_FM

Živé Mesto_FM je relácia o dizajne a inováciách s Luciou Ciranovou a Petrou Dzurovčinovou, v ktorej skúmame závislosti modernej doby.
Vysiela sa každý druhý pondelok od 20:00 do 21:00.
Cez prázdniny v júli a auguste vysielame reprízy relácie.
Popis epizódy
Starostlivosť je do veľkej miery spojená s tým, že potrebujeme dostatok kapitálu a potom personálu na to, aby sme sa o ľudí dokázali starať. Zdravotníctvo a sociálne služby sú zároveň jednou z oblastí, kde je zásadný podiel starších pracujúcich ľudí - napr. počet lekárov v niektorých odborných profesiách je najväčší v kategórii 65+. Aké kroky Slovensko robí v snahe zvrátiť tieto trendy? Ak sa o veci nepostará štát, ako si ľudia zabezpečujú svoju budúcnosť? O aspektoch starnutia populácie nielen v zdravotníctve, ale celkovo na pracovnom trhu a dopadoch na populáciu v mestách a mimo nich sme sa rozprávali s Michalom Páleníkom z Fakulty manažmentu UK, Inštitútu zamestnanosti, Braňom Blehom z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PRIF UK BA a Jurajom Cenkerom z Inštitútu Finančnej politiky. Reláciu pomohol vytvoriť sociológ Juraj Hurný.